home
Coaching en ondersteuning

Coaching en ondersteuning

Coaching en ondersteuning

FFoon geeft u niet alleen een hengel, maar leert u ook te vissen. Wij maken u wegwijs in de verschillende analytische tools waarop u bent geabonneerd. Ook helpen wij u de uitkomsten te interpreteren, en adviseren we wat er anders moet om uw (omzet)doelen te realiseren.
 
 

Het woord coach komt van 'koets' en coachen betekent niets anders dan iemand naar de plaats van zijn bestemming brengen. Coachen is iemand helpen zijn professionele doelen te verwezenlijken en hem vooruithelpen in zijn persoonlijke ontwikkeling. De groei die u als cochee in relatief korte tijd doormaakt is enorm. Net als de resultaten voor uw bedrijf op lange termijn.

Een coachingstraject van FFoon gaat altijd uit van uw huidige situatie, die helder in kaart is gebracht door een of meer van onze tools. Daarna bepalen we samen een meetbaar einddoel. Vervolgens worden de verschillende wegen die naar het einddoel leiden bekeken. Tot slot wordt er voor één weg gekozen en worden alle obstakels die u onderweg kunt tegenkomen in kaart gebracht.