home
Omzetplanning

Omzetplanning

Omzetplanning

U hebt een vaag idee welke omzet u wilt realiseren. Maar weet u ook hoe u dat doel gaat bereiken? Een omzetplanning biedt u en uw medewerkers houvast op weg naar uw verkooptargets. Zo'n planning van de verkoopopbrengsten is interessant voor zowel kleine als middelgrote bedrijven.

Uw omzet is vanzelfsprekend van invloed op omzetafhankelijke kosten, zoals uw inkopen. Omdat de kost de baat vooruitgaat, is de omvang van uw omzet in een bepaalde periode van invloed op de omzetgerelateerde kosten in de periode daarvóór. Een omzetplanning is verder belangrijk voor uw liquiditeitsplanning en het bepalen van budgetten. In een omzetplan houden we rekening met uw capaciteit, resultaten van voorgaande jaren en diverse andere factoren.
Iemand zonder doel dwaalt doelloos rond. Iemand zonder plan heeft een blinddoek voor en komt in het beste geval toevallig bij zijn doel aan. De FFoon-omzetplanning helpt u en uw personeel doelgerichter en efficiënter te werk te gaan. Dat zorgt behalve voor een hogere omzet voor meer motivatie en enthousiasme op de werkvloer.